Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

International Symposium about the use of ground penetrating radar (GPR) technology for quality control of compaction and homogeneity of asphalt pavements

2 April, 2019

Trafikverket tillsammans med branschen genom SBUF-projektet bjuderin entreprenörer konsulter och beställare inom beläggningsområdet till ett internationellt seminarium om användandet av georadartekniken(GPR)för packning och homogenitetskontroll för asfaltsbeläggningar. Presentationerna kommer att hållas på engelska.