Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Loading Events

« All Events

Kollektivtrafikdagen 2021

May 19

Pandemin har dränerat kollektivtrafiken. Intäkterna har minst halverats medan kostnaderna i bästa fall varit oförändrade. Många resenärer har slutat resa med den, allt för många har valt bilen.

Mycket pekar på att det minskande kollektiva resandet kommer att bestå även efter pandemin – vilket skulle vara en utveckling stick i stäv mot Sveriges och EU:s klimatmål.

Nu gäller det att vinna tillbaka resenärernas förtroende för kollektivtrafiken! På Kollektivtrafikdagen 19 maj presenteras nya grepp för att åstadkomma det. Alla är eniga om att det kollektiva resandet måste komma tillbaka efter pandemin.

Venue

Online

Organizer

Trafikforum