Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Seminarium: Självkörande fordon snart på plats?

Näringslivets Hus Storgatan 19, Stockholm

Onsdagen den 7 mars lämnas Utredningen om självkörande fordon på väg över till regeringen. Dagen efter, torsdagen den 8 mars presenterar utredare Jonas Bjelfvenstam de viktigaste delarna ur utredningen vid ett seminarium hos BIL Sweden.

Länge leve dieselbilen?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Dieselbilen har på kort tid förvandlats till en miljöbov. Dieselbilen har lägre koldioxid än bensinbilar men högre utsläpp av kväveoxider. Hur stora är hälsoeffekterna av kväveoxider i Sverige? Vad händer med koldioxidutsläppen om vi överger dieselbilarna? Har dieselbilen någon framtid?

Miljözoner – till vilket pris?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Regeringen har meddelat att kommunerna ska få införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar, från och med år 2020, i syfte att nå miljökvalitetsmålet. Miljözoner bidrar till en bättre luftkvalitet inne i städerna, men vad betyder det för mobiliteten?

Bilen som motor i delningsekonomin?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Delningsekonomin öppnar möjligheter för bilägande eller nyttjande av bil. Bildelningstjänster har blivit ett komplement till egen bil samt ett populärt alternativ för både helgresenärer och storstadsbor utan egen bil. Detta ger flexibelt och självständigt resande för fler, men passar det alla?

Hur kan vi få en förbättrad kollektivtrafik?

Seminarium under Almedalsveckan. Grundbulten i ett samhälle är att transporter av gods och människor fungerar. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Trots subventioner rapporteras alltfler förseningar och skenande kostnader. Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik?

Hur laddar vi för elfordonsrevolutionen?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Andelen laddbara fordon ökar snabbt och väntas fortsätta att öka än mer de kommande åren. Samtidigt ser vi en positiv utveckling av elektrifieringen för tunga transporter. Vad krävs för att påskynda elektrifieringen av våra städer och för transporterna mellan städerna?

Bygg östlig förbindelse – för bussens skull

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Vi ser ökade svårigheter för bussar att hålla tiderna i städerna. En östlig förbindelse skulle leda om Stockholms genomfartstrafik och därmed minska förseningar i kollektivtrafiken. Dessutom skulle utsläppsnivåerna sänkas och transporteffektiviteten öka. Har vi råd att inte bygga östlig förbindelse?

Hjulen på bussen snurrar runt – men vem kör?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Vilka resemöjligheter kommer framtidens kollektivtrafik att erbjuda? Med ny teknik kan kollektivtrafiken bli mer flexibel, men också billigare och bättre! Vi pratar om självkörande bussar, elbussar och platooning.

Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?

Hästgatan 2 Hästgatan 2, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Vad innebär miljözoner egentligen? Vad innebär det för utsläpp av kväveoxider, partiklar och koldioxid? Samhällsekonomiska kostnader och vinster? Hur dålig är luftkvaliteten i Sverige? Vad kan man göra för att förbättra den lokala miljön?

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Med elbussarnas intåg har det uppstått en debatt kring ägarstrukturer och affärsmodeller i kollektivtrafiken. Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik och varför? Den risk för elbrist som vi ser, hur hanteras det i en framtida modell?