Skip to content

Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

Västsvenska Arenan Strandvägen 10, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem?

Crash behaviour of composites

Chalmers University of Technology Maskingränd 2, Göteborg

The purpose of the workshop, jointly organised by Chalmers University of Technology and Swerea SICOMP, is to gather international experts in academia and industry to discuss current state-of-the-art in the area of modelling and characterisation of composites in crash.

2018 International Cycling Safety Conference

Barcelona City Center Carrer de Balmes, 60, Barcelona

The International Cycling Safety Conference (ICSC) is a forum for researchers and experts in the field of cycling safety to exchange their knowledge and bring up new research topics or safety solutions.

Nationell konferens i transportforskning 2018

Göteborg Göteborg

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning! Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden… Read More »Nationell konferens i transportforskning 2018