Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken?

East Sweden Arena Strandvägen 4, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Kollektivtrafiken kraftsamlar för att öka det hållbara resandet, men kostnadskalkylen går inte ihop när de flesta resenärer vill åka under peak-tid. Kan vi minska kostnader genom att senarelägga skolans start? Kan lösningen till och med bidra till att skolungdomar mår bättre? Vad säger forskningen?