Skip to content

Säkrare godstrafik på schystare villkor i EU – Europaparlamentet visar vägen

Europahuset Regeringsgatan 65, Stockholm

En väl fungerande transportmarknad är avgörande för att EU:s inre marknad ska fungera som tänkt. Men hur är läget inom transportbranschen? Konkurrerar åkeriföretag i olika länder på samma villkor och hur påverkas trafiksäkerhet, miljö och de anställdas arbetsvillkor av nuvarande regler?