Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Biltullar, flygskatter, spåravgifter – ska trafikanterna betala mer?

Fores Kungsbroplan 2, Stockholm

Vilka skatter och avgifter är lämpliga att ta ut, och vilka principer bör ligga bakom? Är vissa trafikslag orimligt gynnade eller missgynnade idag? Hur ska staten hantera att tiotals miljarder i skatteintäkter faller bort när alltmer av trafiken går över till el? I den nya skriften ”Brukaravgifter och subventioner för olika trafikslag” går professor Maria… Read More »Biltullar, flygskatter, spåravgifter – ska trafikanterna betala mer?