Skip to content

Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?

Hamngatan 1, Visby Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamna ofta i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, klimat, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?