Skip to content

Nationell konferens i transportforskning 2018

Göteborg Göteborg

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning! Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden… Read More »Nationell konferens i transportforskning 2018