Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Sverige är ett framgångsrikt exportland med långa avstånd och invånare som är beroende av inte sällan långa transporter för att komma till arbete och skola. Hur kan automatiserade transporter på sikt förbättra mobilitet och transporter på landsbygden och hur driver man på den utvecklingen?

Ger 100 extra miljarder i nationell plan mer infrastruktur?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 mdr kronor, 100 mdr mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna?