Skip to content

IVL:s Östersjöseminarium 2018

Spårvagnshallarna Birgerjarlsgatan 57, Stockholm

Att lösa miljöproblemen i Östersjön är fullt möjligt. Men det krävs att alla länder runt detta innanhav når de mål som de kommit överens om. Det krävs också beslut inom flera politiska områden, inom jordbruket, fisket och transporterna.

Hållbara transporter 2018

Grand Hotel Royal Stallgatan 4

Målet är tydligt och samverkan är nyckeln till framgång när det gäller klimatarbetet. Ren teknik och förnybara bränslen tar oss långt, men inte hela vägen. Det kräver även en beteendeförändring och en mer effektiv mobilitet.