Skip to content

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Gotlands museum Strandgatan 14, Visby

Klimatet tål inte mer väntan. Godstransportsektorn behöver ett systemskifte för att nå 2030-målet. Företagen har viljan och tekniken men hur får vi till en omställning i praktiken? Vilka förutsättningar ser företagen behövs för att de ska våga investera och hur kan politikerna bidra?