Skip to content

Är transporterna en kassako?

Industriområdet S:t Hansgatan 18F, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Skattefrågor inom transportsektorn har debatteras på olika sätt över åren. En aktuell fråga är drivmedelsskatter som under mandatperioden har indexerats och även vägslitageskatten (kilometerskatten). Är ska vi ha miljöstyrande skatter eller finansierande skatter?