Skip to content

Nordiska transportutmaningar – måste nationella gränser utgöra hinder?

Novgorodgränd 1, Visby Novgorodgränd 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Varför måste nationella gränser försvåra utbyggnaden av transportinfrastruktur? Kan man räkna ut samhällsekonomisk nytta som berör två eller fler länder? Hur kan man finansiera infrastruktur över nationella gränser? Hur kan vi bättre bygga ut och nyttja Nordens samlade transportinfrastruktur?