Skip to content

Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken

Ryska gränd 9 Ryska gränd 9, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer?