Skip to content

Hållbara transportlösningar för industrin i norr

Norrbottensarenan Cramérgatan 8, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Hur vi kan stärka vår basindustri i norr med hållbara och klimatsmarta transportlösningar? Kan man räkna hem infrastruktursatsningar i områden som inte är tättbefolkade? Vad skulle en järnvägskorridor från Ishavet genom malmfälten och vidare österut ge för effekter för regionen och Sverige?