Skip to content

Kan snoozande skolelever förbättra kollektivtrafiken?

East Sweden Arena Strandvägen 4, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Kollektivtrafiken kraftsamlar för att öka det hållbara resandet, men kostnadskalkylen går inte ihop när de flesta resenärer vill åka under peak-tid. Kan vi minska kostnader genom att senarelägga skolans start? Kan lösningen till och med bidra till att skolungdomar mår bättre? Vad säger forskningen?