Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

Hästgatan 12, Visby Hästgatan 12, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling.