Skip to content

Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?

Hästgatan 2 Hästgatan 2, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Vad innebär miljözoner egentligen? Vad innebär det för utsläpp av kväveoxider, partiklar och koldioxid? Samhällsekonomiska kostnader och vinster? Hur dålig är luftkvaliteten i Sverige? Vad kan man göra för att förbättra den lokala miljön?