Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Seminarium: Väl fungerande infrastruktur och transporter

Spårvagnshallarna Birgerjarlsgatan 57, Stockholm

Väl fungerande infrastruktur och transporter till konkurrenskraftigt pris är avgörande för näringslivet och en ryggrad i en modern handelsberoende marknadsekonomi. Men Sverige har idag en stor infrastrukturskuld. Transportsystemet är i delar mycket sårbart och kapacitetssvagt. Bakom problemen ligger en kombination av kunskapsbrist, resursbrist, kortsiktighet och felaktiga prioriteringar. Hur Sverige finansierar och förvaltar transportinfrastruktur behöver reformeras… Read More »Seminarium: Väl fungerande infrastruktur och transporter