Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Hur kan vi få en förbättrad kollektivtrafik?

Seminarium under Almedalsveckan. Grundbulten i ett samhälle är att transporter av gods och människor fungerar. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Trots subventioner rapporteras alltfler förseningar och skenande kostnader. Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik?

Hjulen på bussen snurrar runt – men vem kör?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Vilka resemöjligheter kommer framtidens kollektivtrafik att erbjuda? Med ny teknik kan kollektivtrafiken bli mer flexibel, men också billigare och bättre! Vi pratar om självkörande bussar, elbussar och platooning.

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Med elbussarnas intåg har det uppstått en debatt kring ägarstrukturer och affärsmodeller i kollektivtrafiken. Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik och varför? Den risk för elbrist som vi ser, hur hanteras det i en framtida modell?