Skip to content

Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart – från vilja till politisk verkstad

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Ingen ifrågasätter att sjöfarten ska vara hållbar, såväl miljömässigt som ekonomisk och socialt. Men hur ska vi komma dit? Hur vill politikerna jobba för att nå de transportpolitiska målen? Vilken roll spelar sjöfarten i valet 2018?

Hur förverkligar man samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet?

Hamngatan 1, Visby Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Hur arbetar våra myndigheter för att förverkliga nuvarande och kommande strategier och mål som den maritima strategin, godsstrategin och överförflyttning av gods från väg till sjö? Vad är av vikt framöver och hur skulle de vilja samverka med varandra och med industrin?

Hur blir nästa generations isbrytare?

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Nu står vi inför ett beslut om nästa generations isbrytare, hur ska de utformas? Fem isbrytare ska bytas ut senast 2030. De nya isbrytarna är Sveriges nästa stora industriprojekt!