Skip to content

Är transporterna en kassako?

Industriområdet S:t Hansgatan 18F, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Skattefrågor inom transportsektorn har debatteras på olika sätt över åren. En aktuell fråga är drivmedelsskatter som under mandatperioden har indexerats och även vägslitageskatten (kilometerskatten). Är ska vi ha miljöstyrande skatter eller finansierande skatter?

Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?

Hamngatan 1, Visby Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamna ofta i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, klimat, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?