Skip to content

Cykelkonferensen 2018

Storsjöteatern Stortorget, Östersund

Konferensen är en nationell mötesplats för cykelfrågor och hålls den 22–23 maj 2018 i Östersund. Cykelkonferensen ger dig två dagar med information, inspiration och mer utrymme för diskussion.

International Symposium about the use of ground penetrating radar (GPR) technology for quality control of compaction and homogeneity of asphalt pavements

Stockholm

Trafikverket tillsammans med branschen genom SBUF-projektet bjuderin entreprenörer konsulter och beställare inom beläggningsområdet till ett internationellt seminarium om användandet av georadartekniken(GPR)för packning och homogenitetskontroll för asfaltsbeläggningar. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Trafikverkets Forsknings- och innovationsdag 2019

Clarion Hotel Stockholm Ringvägen 98, Stockholm

Trafikverket bjuder för sjunde året i rad in till en forsknings- och innovationsdag, denna gång med temat Klimat – Forskning- och innovation som ett verktyg att nå klimatmålen! Dagen erbjuder många aktuella programpunkter. Vi gästas bland andra av Mattias Goldmann, vd Fores, Johanna Grant, ordförande Gröna bilister, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Ola… Read More »Trafikverkets Forsknings- och innovationsdag 2019