Skip to content

Har Sverige råd att vänta på tåget?

Västsvenska Arenan Strandvägen 10, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Omvärlden förändras, konkurrensen om arbetskraft hårdnar. Sverige står inför flera beslut av nödvändiga investeringar. Hur får vi utbyggnad av järnväg att ta fart? Hur hittar vi andra finansieringslösningar? Hur ser staten på att förena regionala möjligheter med behoven av nödvändig infrastruktur?

Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande?

Västsvenska Arenan Strandvägen 10, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Cykel har många fördelar, både utifrån ett klimat och ett kapacitetperspektiv, men även för folkhälsan. Varför bygger vi inte cykelvägar där behovet är som störst? Kan en moderniserad lagstiftning möjliggöra en effektiv utbyggnad av cykelinfrastruktur för ett hållbart resande?

Beteende- och attitydförändringar är en förutsättning för att öka cyklingen. Dagens regelverk stoppar dessvärre statlig medfinansiering för åtgärder på detta område, trots att det bidrar till en effektivare användning av infrastrukturen. För att våra påverkansåtgärder i sin tur ska ge verkliga resultat behöver vi få till modernare regelverk kring delade och kombinerade transporttjänster. Sverige har som mål att stötta tjänster som får oss att resa tillsammans. Men även på detta område behövs policyförändringar. Hur gör vi?