Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar

Energihuset Mellangatan 9, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas?