Environment and climate

2019 IABSE Congress New York City

New York City, US, will host the 2019 IABSE Congress with the main theme of The Evolving Metropolis. According to Wikipedia, a Metropolis is “a large city which is a significant economic, political and cultural center for a country of region and an important hub for regional or international connections, commerce and communications”. What better place than the financial hub (and possibly) architectural center of the US and perhaps the world, than Manhattan in New York City.

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Klimatet tål inte mer väntan. Godstransportsektorn behöver ett systemskifte för att nå 2030-målet. Företagen har viljan och tekniken men hur får vi till en omställning i praktiken? Vilka förutsättningar ser företagen behövs för att de ska våga investera och hur kan politikerna bidra?