Skip to content

Fjärrstyrd flygledning och övervakning – hur kan forskningen påverka framtidens flygplatser?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Sofistikerad teknik kan revolutionera flygledning och göra driften av små flygplatser i glesbygd mer ekonomiskt hållbar och säkrare. I ett nytt projekt studerar forskare mättekniken som gör det möjligt att övervaka väder, nedisning, status och allt som rör sig kring landningsbanan på flygplatsen.

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Med elbussarnas intåg har det uppstått en debatt kring ägarstrukturer och affärsmodeller i kollektivtrafiken. Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik och varför? Den risk för elbrist som vi ser, hur hanteras det i en framtida modell?

Ger 100 extra miljarder i nationell plan mer infrastruktur?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 mdr kronor, 100 mdr mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna?

Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Sverige är ett framgångsrikt exportland med långa avstånd och invånare som är beroende av inte sällan långa transporter för att komma till arbete och skola. Hur kan automatiserade transporter på sikt förbättra mobilitet och transporter på landsbygden och hur driver man på den utvecklingen?

Hjulen på bussen snurrar runt – men vem kör?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Vilka resemöjligheter kommer framtidens kollektivtrafik att erbjuda? Med ny teknik kan kollektivtrafiken bli mer flexibel, men också billigare och bättre! Vi pratar om självkörande bussar, elbussar och platooning.

Hur laddar vi för elfordonsrevolutionen?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Andelen laddbara fordon ökar snabbt och väntas fortsätta att öka än mer de kommande åren. Samtidigt ser vi en positiv utveckling av elektrifieringen för tunga transporter. Vad krävs för att påskynda elektrifieringen av våra städer och för transporterna mellan städerna?

Bygg östlig förbindelse – för bussens skull

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Vi ser ökade svårigheter för bussar att hålla tiderna i städerna. En östlig förbindelse skulle leda om Stockholms genomfartstrafik och därmed minska förseningar i kollektivtrafiken. Dessutom skulle utsläppsnivåerna sänkas och transporteffektiviteten öka. Har vi råd att inte bygga östlig förbindelse?

Bilen som motor i delningsekonomin?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Delningsekonomin öppnar möjligheter för bilägande eller nyttjande av bil. Bildelningstjänster har blivit ett komplement till egen bil samt ett populärt alternativ för både helgresenärer och storstadsbor utan egen bil. Detta ger flexibelt och självständigt resande för fler, men passar det alla?

Miljözoner – till vilket pris?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Regeringen har meddelat att kommunerna ska få införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar, från och med år 2020, i syfte att nå miljökvalitetsmålet. Miljözoner bidrar till en bättre luftkvalitet inne i städerna, men vad betyder det för mobiliteten?

Länge leve dieselbilen?

B-huset, Uppsala universitet, Visby Cramérgatan 3, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Dieselbilen har på kort tid förvandlats till en miljöbov. Dieselbilen har lägre koldioxid än bensinbilar men högre utsläpp av kväveoxider. Hur stora är hälsoeffekterna av kväveoxider i Sverige? Vad händer med koldioxidutsläppen om vi överger dieselbilarna? Har dieselbilen någon framtid?