Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Gotlands museum Strandgatan 14, Visby

Klimatet tål inte mer väntan. Godstransportsektorn behöver ett systemskifte för att nå 2030-målet. Företagen har viljan och tekniken men hur får vi till en omställning i praktiken? Vilka förutsättningar ser företagen behövs för att de ska våga investera och hur kan politikerna bidra?

Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?

Gotlands museum Strandgatan 14, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

E-handeln ökar kraftigt och de som växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder. Men våra städer är inte rustade för köpbeteendet. Det blev tydligt julen 2017 då logistiksystemen sattes på hårda prov.