Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Hur gör vi sjöfarten till en lösning på klimatfrågan?

Gröna Städers Arena Tage Cervins gata 5, Visby

Sjöfarten har en viktig roll att spela om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt har detta transportslag getts litet politiskt intresse och många av de styrande regelverken behöver uppdateras. Hur kan politiska beslut bidra till att sjöfarten blir en lösning på klimatfrågan?