Skip to content

 

Due to the current COVID 19 outbreak some of these events may have been cancelled or rescheduled.

Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?

Hästgatan 1, Visby Hästgatan 1, Visby

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet ska byggas ut. När allt fler vill resa med tåg ställer det stora krav på infrastrukturen. Nu planerar vi både för höghastighetsjärnväg och ökad godstågstrafik – men vilka förändringar i städerna krävs? Tågen går genom många av våra svenska städer och vi delar alla samma frågeställningar:… Read More »Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?