Skip to content

Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?

Hästgatan 1, Visby Hästgatan 1, Visby

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet ska byggas ut. När allt fler vill resa med tåg ställer det stora krav på infrastrukturen. Nu planerar vi både för höghastighetsjärnväg och ökad godstågstrafik – men vilka förändringar i städerna krävs? Tågen går genom många av våra svenska städer och vi delar alla samma frågeställningar:… Read More »Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?