Skip to content

I huvudet på smarta transportköpare

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Vad är transportköparnas möjligheter och ansvar för hållbara transporter? Vad krävs för att hållbara transporter ska bli norm och att dessa ska gå före? Styr alltid priset och vad är då politikens roll för att främja de bästa alternativen? Vilka positiva exempel finns?

Hamnens roll i den gröna omställningen

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Miljövänligare bränslen och optimerade fartyg diskuteras ofta, men vilken roll kan hamnen spela?

Hur blir nästa generations isbrytare?

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. Nu står vi inför ett beslut om nästa generations isbrytare, hur ska de utformas? Fem isbrytare ska bytas ut senast 2030. De nya isbrytarna är Sveriges nästa stora industriprojekt!

Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen.

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan. För första gången är sjöfarten överens internationellt om att minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige finns en ny klimatlag om klimatneutrala transporter till 2045. Vad händer nu, vad är vägen till fossilfrihet? Forskare, redare och myndigheter pratar om framtidens fartygsbränslen.

Mer gods på vattenvägen – men samspelar den nationella och regionala transportpolitiken?

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Hänger den nationella och regionala transportpolitiken ihop? Hur måste statens ansvar och kommunala satsningar samspela? Vilka möjligheter för kommunerna runt Vänern ger ökade regionala godstransporter med fartyg och hur bidrar vattenvägen en mer hållbar regionutveckling?

Gasdrivna fartyg ger renare stadsluft

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Frisk luft är ett av Sveriges miljömål och en förutsättning för en god folkhälsa. Vad kan sjöfartsnäringen göra för att minska sina utsläpp av luftföroreningar och bidra till en bättre luftkvalitet i städer? Vilken roll har gasen i rederiernas hållbarhetsarbete?

Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart – från vilja till politisk verkstad

Maritima Mötesplatsen Hamngatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Ingen ifrågasätter att sjöfarten ska vara hållbar, såväl miljömässigt som ekonomisk och socialt. Men hur ska vi komma dit? Hur vill politikerna jobba för att nå de transportpolitiska målen? Vilken roll spelar sjöfarten i valet 2018?