Skip to content

4th International Conference on Transportation Geotechnics (ICTG)

Online

This is the main conference event of the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) Technical Committee (TC) 202 on Transportation Geotechnics and it is organized every four years. The primary focus of TC202 is to apply broad engineering to bridge the gap between Pavement/Railway Engineering and Geotechnical Engineering.

Kollektivtrafikdagen 2021

Online

Pandemin har dränerat kollektivtrafiken. Intäkterna har minst halverats medan kostnaderna i bästa fall varit oförändrade. Många resenärer har slutat resa med den, allt för många har valt bilen. Mycket pekar på att det minskande kollektiva resandet kommer att bestå även efter pandemin – vilket skulle vara en utveckling stick i stäv mot Sveriges och EU:s… Read More »Kollektivtrafikdagen 2021

The Ninth International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS)

Online

Safety and Security have been high on the scientific agenda for decades, no more so than after the tragic attacks of nine-eleven in New York. The success of the International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS) is a tribute to the pressing need for continued international research and dialogue on these issues, perhaps in… Read More »The Ninth International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS)

3rd European Conference on Connected and Automated Driving – EUCAD 2021

Online

It is now time to make Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) a reality together. The European Commission intends to establish a new European Partnership on Cooperative, Connected and Automated Mobility under Horizon Europe. The partnership aims to align better public and private efforts through a common and long-term R&I agenda. It will accelerate the… Read More »3rd European Conference on Connected and Automated Driving – EUCAD 2021

ACI Virtual Convention

Online

Known globally as the world’s gathering place for advancing concrete, the ACI Concrete Convention is dedicated to bringing together the international concrete community to improve the design, construction, maintenance, and repair of concrete projects. Attendees can experience dozens of technical and educational sessions that provide insight into the latest concrete innovations, research, and case studies.

Maritimt Forums Minikonferens

Online

Vi står inför en grön omställning. Vad kan sjöfarten ta till för att klara klimatmålen? Vi befinner oss mitt i en pandemi. Kommer passagerarna tillbaka? Mer gods skall gå med sjöfart, men hur ser man på överflyttning av gods inom övriga transportslag? Och hur ser transportköpare på sjöfart, kontra tåg och lastbil? Ovan är några… Read More »Maritimt Forums Minikonferens