Skip to content

IVL:s Östersjöseminarium 2018

Spårvagnshallarna Birgerjarlsgatan 57, Stockholm

Att lösa miljöproblemen i Östersjön är fullt möjligt. Men det krävs att alla länder runt detta innanhav når de mål som de kommit överens om. Det krävs också beslut inom flera politiska områden, inom jordbruket, fisket och transporterna.

Seminarium: Väl fungerande infrastruktur och transporter

Spårvagnshallarna Birgerjarlsgatan 57, Stockholm

Väl fungerande infrastruktur och transporter till konkurrenskraftigt pris är avgörande för näringslivet och en ryggrad i en modern handelsberoende marknadsekonomi. Men Sverige har idag en stor infrastrukturskuld. Transportsystemet är i delar mycket sårbart och kapacitetssvagt. Bakom problemen ligger en kombination av kunskapsbrist, resursbrist, kortsiktighet och felaktiga prioriteringar. Hur Sverige finansierar och förvaltar transportinfrastruktur behöver reformeras… Read More »Seminarium: Väl fungerande infrastruktur och transporter