Skip to content

Kan politikerna möta mobilitetsrevolutionen genom att bli mer disruptiva?

Mellangatan 1 Mellangatan 1, Visby

Seminarium under Almedalsveckan.

Mobilitetsrevolutionen med digitaliseringen och algoritmer som agerar disruptivt är av godo. Politik och samhälle har dock stora utmaningar att möta utvecklingen. Vad händer om samhället också agerar disruptivt, skapar digitala plattformar och prissätter trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken?